Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

Innst. 210 S (2018-2019)

Vedtak 458

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015 – vedlegges protokollen.