Representantforslag om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt

Dokument 8:239 S (2017-2018), Innst. 140 S (2018-2019)

Vedtak 383

Stortinget ber regjeringen foreta en vurdering av erstatningsordningene for tap av beitedyr til rovvilt og kompensasjonsordningen (FKT) og rapportere til Stortinget på egnet måte.