Pelsdyrnæringen

Meld. St. 8 (2016-2017), Innst. 151 S (2016-2017)

Høyrer til sak

Vedtak 427

Stortinget ber regjeringen legge til grunn alternativet med bærekraftig utvikling for pelsdyrnæringen.

Vedtak 428

Stortinget ber regjeringen utforme et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men åpner for gruppehold av mink på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram og som oppfyller strenge krav til dyrevelferd målt etter objektive og etterprøvbare dyrevelferdsindikatorer.

Vedtak 429

Meld. St. 8 (2016–2017) – om Pelsdyrnæringen – vedlegges protokollen.