Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)

Dokument 12:4 (2015-2016), Innst. 288 S (2018-2019)

Vedtak 541

Dokument 12:4 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død) – bifalles ikke.