Grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten

Dokument 12:2 (2015-2016), Innst. 134 S (2018-2019)

Vedtak 401

Dokument 12:2 (2015–2016) – Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten – samtlige alternativer – bifalles ikke.