Representantforslag om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene

Dokument 8:8 S (2015-2016), Innst. 128 S (2015-2016)

Vedtak 368

Dokument 8:8 S (2015–2016) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Jenny Klinge om lokalisering av hovedseter i de nye politidistriktene – vedlegges protokollen.