4. Sp.spm. frå Åsa Elvik om å gjere den norske kvoteforhandlingsposisjonen i den norsk-russiske fiskerikommisjonen kjend på førehand i framtida,

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

4. Sp.spm. frå Åsa Elvik om å gjere den norske kvoteforhandlingsposisjonen i den norsk-russiske fiskerikommisjonen kjend på førehand i framtida,

Sjå saker frå same tema: