2. Sp.spm. fra Steinar Bastesen om å få bukt med utslippene av borevann inneholdende alkylerte fenoler, som kan føre til store problemer med reproduksjon hos fisk,

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Sp.spm. fra Steinar Bastesen om å få bukt med utslippene av borevann inneholdende alkylerte fenoler, som kan føre til store problemer med reproduksjon hos fisk,

Sjå saker frå same tema: