Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

11. Forslag fra Åsa Elvik og Marit Arnstad om at Norges Kystfiskarlag blir representert i Reguleringsrådet, den Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen og andre relevante råd og komiteer innenfor fiskeriforvaltningen.

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

11. Forslag fra Åsa Elvik og Marit Arnstad om at Norges Kystfiskarlag blir representert i Reguleringsrådet, den Norsk-Russiske Fiskerikommisjonen og andre relevante råd og komiteer innenfor fiskeriforvaltningen.

Sjå saker frå same tema: