Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

10. Fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2002 og fisket etter avtalene i 2000 og 2001.

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

10. Fiskeriavtalene Noreg har inngått med andre land for 2002 og fisket etter avtalene i 2000 og 2001.

Sjå saker frå same tema: