8. Forslag fra Åsa Elvik, Bendiks H. Arnesen og Hill-Marta Solberg om gjenopprettelse av tipstelefon for miljøkriminalitet og økonomisk svindel i fiskenæringa (fiskefusk). (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.4.02 fra Fiskeridepartementet v/statsråden til næringskomiteen. Undervedlegg: Pressemelding av 27.2.02 fra Økokrim vedr. etableringen av tipstelefon.)

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

8. Forslag fra Åsa Elvik, Bendiks H. Arnesen og Hill-Marta Solberg om gjenopprettelse av tipstelefon for miljøkriminalitet og økonomisk svindel i fiskenæringa (fiskefusk). (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 5.4.02 fra Fiskeridepartementet v/statsråden til næringskomiteen. Undervedlegg: Pressemelding av 27.2.02 fra Økokrim vedr. etableringen av tipstelefon.)

Sjå saker frå same tema: