7. Forslag fra Karl-Anton Swensen om tiltak for å gjøre det lettere å drive fangst på kystsel og å øke fangstkvoten på kystsel i de områdene der kystselen utgjør en trussel mot det økologiske mangfoldet og den økologiske balansen i naturen. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 22.3.02 fra Fiskeridepartementet v/statsråden til næringskomiteen.)

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

7. Forslag fra Karl-Anton Swensen om tiltak for å gjøre det lettere å drive fangst på kystsel og å øke fangstkvoten på kystsel i de områdene der kystselen utgjør en trussel mot det økologiske mangfoldet og den økologiske balansen i naturen. (Vedlegg til innst.: Svarbrev av 22.3.02 fra Fiskeridepartementet v/statsråden til næringskomiteen.)

Sjå saker frå same tema: