5. Forslag fra Steinar Bastesen om åpning av kommersiell fangst av kongekrabbe.

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

5. Forslag fra Steinar Bastesen om åpning av kommersiell fangst av kongekrabbe.

Sjå saker frå same tema: