3. Interp. frå Åsa Elvik om tiltak for å nå måla i fiskeripolitikken om berekraft, arbeidsplassar, lønnsemd og busetjing.

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Interp. frå Åsa Elvik om tiltak for å nå måla i fiskeripolitikken om berekraft, arbeidsplassar, lønnsemd og busetjing.

Sjå saker frå same tema: