2. Forslag fra Steinar Bastesen om å intensivere arbeidet overfor Storbritannia for å få stengt Sellafield-anlegget. (Radioaktiv forurensning av fisk; technetium (Tc-99).)

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Forslag fra Steinar Bastesen om å intensivere arbeidet overfor Storbritannia for å få stengt Sellafield-anlegget. (Radioaktiv forurensning av fisk; technetium (Tc-99).)

Sjå saker frå same tema: