3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utdannings- og forskningsdepartementet og Fiskeridepartementet.

Tema: FISKERIER (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Utdannings- og forskningsdepartementet og Fiskeridepartementet.

Sjå saker frå same tema: