1. Sp.spm. fra Einar Holstad om å foreslå lovendring for at barn og voksne skal få et likeverdig vern mot erstatningsbetingede skader, da erstatningsbeløp er lavere for en under 16 år enn for mange voksne,

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2003/2004)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Sp.spm. fra Einar Holstad om å foreslå lovendring for at barn og voksne skal få et likeverdig vern mot erstatningsbetingede skader, da erstatningsbeløp er lavere for en under 16 år enn for mange voksne,

Sjå saker frå same tema: