3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse. (Vedlegg: 1. Beslutning nr. 44/2004 om endr. av EØS-avtalens vedlegg XVIII (helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). 2. Rådsdirektiv 2003/72/EF.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2003/2004)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

3. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse. (Vedlegg: 1. Beslutning nr. 44/2004 om endr. av EØS-avtalens vedlegg XVIII (helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). 2. Rådsdirektiv 2003/72/EF.)

Sjå saker frå same tema: