2. Forslag fra André Kvakkestad pva. FrP oversendt fra Odelstingets møte 2.06.04: «Stortinget ber Regjeringen utrede ordninger for bedre å ivareta offerets erstatningskrav og sikre erstatningsutbetalinger, i forhold til erstatninger (borgerlige rettskrav) hvor grunnlaget for erstatningen er en straffbar handling.»

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2003/2004)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Forslag fra André Kvakkestad pva. FrP oversendt fra Odelstingets møte 2.06.04: «Stortinget ber Regjeringen utrede ordninger for bedre å ivareta offerets erstatningskrav og sikre erstatningsutbetalinger, i forhold til erstatninger (borgerlige rettskrav) hvor grunnlaget for erstatningen er en straffbar handling.»

Sjå saker frå same tema: