1. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningen om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak). (Vedlegg: 1. Beslutning nr. 15/2004 av 6.2.04 om endr. av EØS-avtalens vedlegg XXII (selskapsrett). 2. Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22.7.03 om vedtektene for SCE-foretak.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2003/2004)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

1. Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 15/2004 av 6. februar 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningen om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak). (Vedlegg: 1. Beslutning nr. 15/2004 av 6.2.04 om endr. av EØS-avtalens vedlegg XXII (selskapsrett). 2. Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22.7.03 om vedtektene for SCE-foretak.)

Sjå saker frå same tema: