4. Lov om retting av feil m.m. i lovverket. (Kvalitetssikring og forenkling av lovverket.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

4. Lov om retting av feil m.m. i lovverket. (Kvalitetssikring og forenkling av lovverket.)

Sjå saker frå same tema: