3. Lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m. (Overføring av tinglysingsmyndigheten til Statens kartverk; sentralt tinglysingsregister.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

3. Lov om endringer i lov 7. juni 1935 nr. 2 om tinglysing m.m. (Overføring av tinglysingsmyndigheten til Statens kartverk; sentralt tinglysingsregister.)

Sjå saker frå same tema: