2. Lov om endringar i inkassolova. (Motvirke uheldig inkasso; klagenemnd; samtykke fra låntakere ved overdragelse av lånefordringer; gjeldsordninger ved overdragelse av lånefordringer; styrking av sanksjonsmidler.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

2. Lov om endringar i inkassolova. (Motvirke uheldig inkasso; klagenemnd; samtykke fra låntakere ved overdragelse av lånefordringer; gjeldsordninger ved overdragelse av lånefordringer; styrking av sanksjonsmidler.)

Sjå saker frå same tema: