1. Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven). (Fleksibilitet i forhold til offentlige kreditorer; saksbehandlingstiden; namsmannens kompetanse.) (Vedlegg til innst.: Brev av 18.10.02 fra Barne- og familiedepartementet, statsråden, til Stortingets presidentskap.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

1. Lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven). (Fleksibilitet i forhold til offentlige kreditorer; saksbehandlingstiden; namsmannens kompetanse.) (Vedlegg til innst.: Brev av 18.10.02 fra Barne- og familiedepartementet, statsråden, til Stortingets presidentskap.)

Sjå saker frå same tema: