1. Sp.spm. fra Knut Storberget om omorganiseringen av tinglysingen i Norge,

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Sp.spm. fra Knut Storberget om omorganiseringen av tinglysingen i Norge,

Sjå saker frå same tema: