3. Forslag fra Inga Marte Thorkildsen pva. SV oversendt fra Odelstinget 9. desember 2002: «Stortinget ber Regjeringen med hjemmel i inkassoloven § 27 utforme en forskriftsbestemmelse som medfører at finansinstitusjonene ved overdragelse av misligholdte krav informerer skyldneren om gjeldsordningslovens hovedregler mv.»

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Forslag fra Inga Marte Thorkildsen pva. SV oversendt fra Odelstinget 9. desember 2002: «Stortinget ber Regjeringen med hjemmel i inkassoloven § 27 utforme en forskriftsbestemmelse som medfører at finansinstitusjonene ved overdragelse av misligholdte krav informerer skyldneren om gjeldsordningslovens hovedregler mv.»

Sjå saker frå same tema: