2. Forslag oversendt fra Odelstinget 3. desember 2002: «Stortinget ber Regjeringen om innen 1. juni 2003 å komme tilbake med et forslag til lovregler som gir offentlige kreditorer hjemmel til å godta forslag til frivillig gjeldsordning.»

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Forslag oversendt fra Odelstinget 3. desember 2002: «Stortinget ber Regjeringen om innen 1. juni 2003 å komme tilbake med et forslag til lovregler som gir offentlige kreditorer hjemmel til å godta forslag til frivillig gjeldsordning.»

Sjå saker frå same tema: