1. Forslag fra Siv Jensen pva. FrP, Sp og Kp oversendt fra Odelstinget 3. desember 2002: «Stortinget ber Regjeringen utrede konsekvensene av å opprette et sentralt gjeldsregister mv.»

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2002/2003)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Forslag fra Siv Jensen pva. FrP, Sp og Kp oversendt fra Odelstinget 3. desember 2002: «Stortinget ber Regjeringen utrede konsekvensene av å opprette et sentralt gjeldsregister mv.»

Sjå saker frå same tema: