5. Lov om endringar i inkassolova. (Motvirke uheldig inkasso; klagenemnd; samtykke fra låntakere ved overdragelse av lånefordringer; gjeldsordninger ved overdragelse av lånefordringer; styrking av sanksjonsmidler.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

5. Lov om endringar i inkassolova. (Motvirke uheldig inkasso; klagenemnd; samtykke fra låntakere ved overdragelse av lånefordringer; gjeldsordninger ved overdragelse av lånefordringer; styrking av sanksjonsmidler.)

Sjå saker frå same tema: