3. Lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. (Endring av unntak fra lønnsgaranti; regresskrav mot tidligere og nye eiere.)

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. m.m. (Endring av unntak fra lønnsgaranti; regresskrav mot tidligere og nye eiere.)

Sjå saker frå same tema: