1. Sp.spm. fra Knut Storberget om hvorfor pantebokarkivet som Regjeringen vil opprette i Hardanger, ikke skal vurderes i sammenheng med den varslede stortingsmeldingen om tinglysing av fast eiendom,

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Sp.spm. fra Knut Storberget om hvorfor pantebokarkivet som Regjeringen vil opprette i Hardanger, ikke skal vurderes i sammenheng med den varslede stortingsmeldingen om tinglysing av fast eiendom,

Sjå saker frå same tema: