1. Forslag fra Gunn Karin Gjul, Knut Storberget, Anne Helen Rui og Signe Øye om å utsette iverksettelsen av lov om tomtefeste.

Tema: SIVILLOVGIVNING (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Forslag fra Gunn Karin Gjul, Knut Storberget, Anne Helen Rui og Signe Øye om å utsette iverksettelsen av lov om tomtefeste.

Sjå saker frå same tema: