3. Lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp. (Egenandel; innkreving av egenandel.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp. (Egenandel; innkreving av egenandel.)

Sjå saker frå same tema: