2. Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. (Heving av rettsgebyr fra kr 655 til kr 670.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. (Heving av rettsgebyr fra kr 655 til kr 670.)

Sjå saker frå same tema: