1. Sp.spm. fra Carsten Dybevig om hvorvidt det er tilstrekkelig hjemmel i norsk lov til at nordmenn som utsettes for seksuelle overgrep og grov vold i utlandet, kan gis støtte til stedlig bistandsadvokat,

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Sp.spm. fra Carsten Dybevig om hvorvidt det er tilstrekkelig hjemmel i norsk lov til at nordmenn som utsettes for seksuelle overgrep og grov vold i utlandet, kan gis støtte til stedlig bistandsadvokat,

Sjå saker frå same tema: