9. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen utrede om inntektsgrensen for å motta fri rettshjelp i barnefordelingssaker bør være høyere enn den ordinære inntektsgrensen mv.»

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

9. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen utrede om inntektsgrensen for å motta fri rettshjelp i barnefordelingssaker bør være høyere enn den ordinære inntektsgrensen mv.»

Sjå saker frå same tema: