8. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen iverksette lovendringen om å fjerne egenandeler for fri rettshjelp innen 1. januar 2003.»

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

8. Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen iverksette lovendringen om å fjerne egenandeler for fri rettshjelp innen 1. januar 2003.»

Sjå saker frå same tema: