6. Forslag fra Gunn Karin Gjul pva. A og SV oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen heve inntektsgrensene for å motta fri rettshjelp til 250 000 kroner fra 1. januar 2003.»

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

6. Forslag fra Gunn Karin Gjul pva. A og SV oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen heve inntektsgrensene for å motta fri rettshjelp til 250 000 kroner fra 1. januar 2003.»

Sjå saker frå same tema: