5. Forslag fra Gunn Karin Gjul pva. A og FrP oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen endre forskriftene om fri rettshjelp slik at når en part innrømmes fri sakførsel i barnefordelingssak, skal også den annen part ha fri sakførsel mv.»

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

5. Forslag fra Gunn Karin Gjul pva. A og FrP oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2002: «Stortinget ber Regjeringen endre forskriftene om fri rettshjelp slik at når en part innrømmes fri sakførsel i barnefordelingssak, skal også den annen part ha fri sakførsel mv.»

Sjå saker frå same tema: