4. Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Justisog politidepartementet (Vardåsen leir mv.) (Kap. 477 – omdisponering av mindreforbruksbeløp til kap. 432 Kriminalomsorgens utdanningssenter.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

4. Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Justisog politidepartementet (Vardåsen leir mv.) (Kap. 477 – omdisponering av mindreforbruksbeløp til kap. 432 Kriminalomsorgens utdanningssenter.)

Sjå saker frå same tema: