3. Samtykke til garantistillelse for Anders Jahres dødsbo som ledd i et forlik. (Vedlegg: 1.-2. Forliksavtalen 3.10.01, engelsk og norsk tekst. 3. Sandefjord skifteretts beslutning 13.11.01.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

3. Samtykke til garantistillelse for Anders Jahres dødsbo som ledd i et forlik. (Vedlegg: 1.-2. Forliksavtalen 3.10.01, engelsk og norsk tekst. 3. Sandefjord skifteretts beslutning 13.11.01.)

Sjå saker frå same tema: