2. Endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet. (Kap. 410/3410, 466 Advokatutgifter m.m., 467, 470, 471 og 475.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

2. Endringar på statsbudsjettet for 2001 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet. (Kap. 410/3410, 466 Advokatutgifter m.m., 467, 470, 471 og 475.)

Sjå saker frå same tema: