1. Økonomiske og administrative konsekvenser på utlendingsfeltet som følge av økt antall asylsøkere i 2001. (Kap. 470.)

Tema: RETTSVESEN (Storting 2001/2002)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

1. Økonomiske og administrative konsekvenser på utlendingsfeltet som følge av økt antall asylsøkere i 2001. (Kap. 470.)

Sjå saker frå same tema: