18. Om samtykke til å ratifisere konvensjon av 2. mars 1982 til vern av laks i det nordlige Atlanterhav.

Tema: Utenrikske saker (Storting 1982/1983)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Frå hovudregister:

18. Om samtykke til å ratifisere konvensjon av 2. mars 1982 til vern av laks i det nordlige Atlanterhav.

Sjå saker frå same tema:

Sjå saker frå relaterte tema: