Om lov om Norsk Lysingsblad,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om lov om Norsk Lysingsblad,   ot. prp. nr. 95,   innst. O. nr. 208,   O.tid. 545,   besl. O. nr. 214,   L.tid. 176,   sanksjon O.tid. 602,   lov. av 11. okt. 1946, lovheftet side 98.

Sjå saker frå same tema: