Om midlert. lov om tillegg til lov om domstolene av 13. aug. 1915,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om midlert. lov om tillegg til lov om domstolene av 13. aug. 1915,   ot. prp. nr. 81,   innst. O. nr. 119,   O.tid. 229—30,   besl. O. nr. 141,   L.tid. 77,   sanksjon O.tid. 324,   lov av 21. juni 1946, lovheftet side 31.

Sjå saker frå same tema: