Om midlert. lov om ugyldigheten av rettshandler m. v. som har sammenheng med okkupasjonen,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om midlert. lov om ugyldigheten av rettshandler m. v. som har sammenheng med okkupasjonen,   ot. prp. nr. 72,   innst. O. nr. 109,   O.tid. 225—27,   besl. O. nr. 133,   L.tid. 76,   sanksjon O.tid. 324,   lov av 21. juni 1946, lovheftet side 26.

Sjå saker frå same tema: