Om endringer i den militære rettergangslovgivning,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om endringer i den militære rettergangslovgivning,   ot. prp. nr. 73,   innst. O. nr. 135,   O.tid. 264—66, , ,   besl. O. nr. 154, 155 og 156  [1]  [2]  [3],   L.tid. 80,   sanksjon O.tid. 324,   lov av 21. juni 1946, lovheftet side 33.

Sjå saker frå same tema: