Om millombels lov um å lengja frestane etter den millombilse rettarboti frå 9. okt. 1942 um avbrot av frestar i avsperringstidi,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om millombels lov um å lengja frestane etter den millombilse rettarboti frå 9. okt. 1942 um avbrot av frestar i avsperringstidi,   innst. O. nr. 83,   O.tid. 167,   besl. O. nr. 85,   L.tid. 65,   sanksjon O.tid. 176,   lov av 8. mai 1946, lovheftet side 20.

Sjå saker frå same tema: