Om mellombels lov om å lengja fristane etter lov frå 21. juni 1946 om avbrot av fristar i avsperringstidi,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Frå hovudregister:

Om mellombels lov om å lengja fristane etter lov frå 21. juni 1946 om avbrot av fristar i avsperringstidi,   ot. prp. nr. 134,   innst. O. nr. 227,   O.tid. 604,   besl. O. nr. 229,   L.tid. 203,   sanksjon O.tid. 628,   lov av 31. okt. 1946, lovheftet side 110.

Sjå saker frå same tema: